การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย


ตตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสจากทุกประเทศ ผ่าน 2 มาตรการพิเศษ ได้แก่ TEST & GO ซึ่งเป็นการยกเว้นจากการกักตัวในสถานกักกันโรคทางเลือก(โปรดตรวจสอบรายละเอียด) และมาตรการให้นักท่องเที่ยวอาศัยอยู่ใน “The Blue Zone Sandbox” (17 จังหวัดแซนด์บ็อกซ์) ส่วนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจะต้องผ่านมาตรการ Happy Quarantine นี่คือข้อมูลอัพเดทล่าสุด! ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย!

การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย (การจำลอง)SEO

รายละเอียดคำศัพท์


Test and Go เป็นลักษณะการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์จากประเทศ/พื้นที่ที่ทางราชการกำหนด โดยไม่ต้องกักตัว ทั้งนี้ ผู้เดินทางต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ณ จุดตรวจที่กำหนด เมื่อเดินทางมาถึงราชอาณาจักร และพัก ณ โรงแรม SHA Plus ที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ หรือโรงแรม AQ เพื่อรอผลการตรวจ 1 คืน ก่อนเดินทางในประเทศไทยได้โดยอิสระ

Living in the Blue Zone เป็นลักษณะการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยผู้เดินทางต้องพำนักในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) ตามระยะเวลาที่ที่ราชการกำหนด (ในปัจจุบัน กำหนดระยะเวลา 7 วัน) ก่อนเดินทางในประเทศไทยได้โดยอิสระ

Happy Quarantine เป็นลักษณะการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของผู้ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ โดยต้องเข้ารับการกักกัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนเดินทางในประเทศไทยได้โดยอิสระ

www.ThailandSha.com เป็นเว็บไซต์หลักของ the Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว

Safety and Health Administration (SHA) เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และสุขอนามัยที่มอบให้กับกิจการ 10 หมวด ได้แก่ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร, โรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม, นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว, ยานพาหนะ, บริษัทนำเที่ยว, สุขภาพและความงาม, ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า, กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว, โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม, ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ และได้รับการรับรอง WTTC SafeTravels จากสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council-WTTC)

SHA Plus หมายถึง กิจการหรือสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน Safety and Health Administration (SHA) และพนักงานในกิจการดังกล่าวได้รับวัคซีน COVID-19 ครบตามเกณฑ์อย่างน้อย ร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมด

SHA Extra Plus หมายถึง โรงแรมที่พักที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการแล้ว พร้อมรับผู้เดินทางเข้าประเทศแบบ Test & Go และ Living in the Blue Zone

TourismThailand (www.TourismThailand.org) เป็นเว็บไซต์หลักสำหรับเผยแพร่ข่าวสารทางการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำเสนอข้อมูลในการเดินทางที่เป็นประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว

tatnews (www.tatnews.org) เป็นช่องทางหลักสำหรับเผยแพร่ข่าวสารทางการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนำเสนอในรูปแบบของข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กับสื่อมวลชนชาวต่างประเทศและผู้ที่สนใจ

Tourist Police I Lert U หมายถึง แอปพลิเคชั่นมือถือสำหรับผู้มาเยือนประเทศไทยสามารถขอความช่วยเหลือจากตำรวจลาดตระเวนโดยส่งข้อมูลและรูปถ่าย ณ ที่เกิดเหตุไปที่ War Room ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อประสานงานส่งเรือลาดตระเวนเพื่อช่วย และให้บริการทันที